Záruční servis

Pokud potřebujete provést záruční opravu Vašeho výrobku, zavolejte na servisní linku či zašlete e-mail nebo přímo výrobek zašlete na adresu servisního střediska (vše naleznete v sekci kontakty). Nezapomeňte přiložit následující:

  • záruční list
  • kopii dokladu o koupi
  • popis závady (pokud možno i za jakých podmínek se závada projevuje) s kontaktem na Vás (telefon, e-mail a přesná doručovací adresa)
  • zásilku doručte pokud možno v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu. Neručíme za případné poškození zásilky před jejím přijetím. Pokud dojde k poškození díky nedostačujícímu obalu, může servisní středisko v takových případech rozhodnout o nepřevzetí od přepravní společnosti. Před zabalením přístroje vysavač vyčistěte, zkontrolujte, zda je důkladně vyprázdněn sběrný koš, aby nedošlo k poškození technické výbavy nečistotami a prachem během přepravy. Pokud nebude robotický vysavač vyčištěn může být účtováno jeho vyčištění.

V případě nedoložení potřebných dokumentů může servis na náklady zákazníka rozhodnout o případném zaslání jeho přístroje zpět.

Následující den od převzetí robotického vysavače servisním střediskem plyne zákonná 30ti denní lhůta k vyřízení Vašeho reklamačního řízení. Pokud po bližším ohledání vysavače bude shledáno, že došlo k poškození ze strany zákazníka a bude se jednat o placenou opravu, bude zákazník neprodleně informován.

Opravený výrobek odešleme zpět na vaši adresu přepravní službou PPL nebo si vysavač můžete vyzvednout osobně. K přístroji bude přiložen reklamační protokol  o provedení opravy, kde naleznete popis provedeného servisního úkonu.

Vyčištění či běžná údržba není v žádném případě součástí záručního servisu.

Dle individuální domluvy mezi Vámi a servisním střediskem lze v určitých případech provést záruční opravu v expresní lhůtě za příplatek 250,- vč. DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně závady, postupu, nás prosím kontaktujte ke konzultaci.