Servisní podmínky

Na provedené opravy, opravené díly servis poskytuje 3 měsíční záruční lhůtu ode dne převzetí robotického vysavače zákazníkem. Při reklamaci opravy robotického vysavače musí zákazník doložit doklad o zaplacení opravy, popř. reklamační protokol.

Pokud budete chtít reklamovat doručený opravený robotický vysavač musíte tak učinit nejpozději do 7 pracovních dní od převzetí přepravní společností PPL nebo ode dne osobního převzetí. Reklamace se týká i špatně uvedených údajů na reklamačním protokolu, záručním listě.

Pro samotnou reklamaci je pro naše servisní středisko směrodatné doložení reklamačních protokolů.

O stavu, průběhu opravy robotického vysavače se může zákazník informovat buď na tel: 777 575 569 nebo e-mailu: servis@r-zoneservis.cz.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude zákazník se servisním střediskem komunikovat a do pěti dnů od odeslání doporučeného dopisu – vyjádření servisu, bude robotický vysavač zaslán zákazníkovi na jeho náklady ve stávajícícm stavu, nebo bude uskladněn v prostorách servisu za poplatek 25,- Kč vč. DPH za den, a to po dobu max. 6 měsíců. V případě, že si zákazník ani do této lhůty robotický vysavač nevyzvedne, či nepřevezme, bude servisním střediskem prodán, a z utržené částky budou odečteny vzniklé náklady servisního střediska. Zbývající část Vám bude vyplacena, nebo budete servisem vyzvání k zaplacení vzniklého dluhu.

Pokud si robotický vysavač po ukončení reklamačního řízení a vyrozumění servisním střediskem ve lhůtě 14ti dnů nevyzvednete či nepřevezmete ať od přepravní společnosti PPL nebo osobně, bude Vám od následujícího dne účtované SKLADNÉ 25,- Kč vč. DPH / den.

Opravy v záruční lhůtě provádíme bezplatně.

Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.

Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady způsobené dopravou, běžným užíváním výrobku, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené elektrickou instalací, která neodpovídá ČSN, stejně jako závady způsobené nesprávným zapojením a zásahem vyšší moci.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení spotřebního materiálu. Spotřební materiál jsou např. kartáče, kartáčky, filtry, náplně a baterie. Životnost spotřebního materiálu je min. 6 měsíců. Spotřební materiál je volně prodejný. Na spotřební materiál se také vztahuje záruka, a to na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.

Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list, nabývací doklad nebo jejich kopie (faktura, dodací list).